Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
就醫服務
:::

就醫服務

 

門診時間

門診地點:湖畔門診三樓
上午門診時間 08:30 - 12:00 週一 至 週六
下午門診時間 13:30 - 17:00 週一 至 週五
夜間門診時間 18:00 - 21:00 (最後報到時間 20:30) 週一 至 週五

網路掛號 

時間 科別
上午
8:30
~
12:00
一般兒科 宋文舉
張瑞文
陳淑貞        
健兒門診 羅宇成 曹珮
羅宇成
周佳穗

李昱聲

曹珮

李昱聲

陳威宇

 
神經癲癇 陳畊淳   許庭榕   許庭榕 張開屏
過敏感染 賴昭誠 賴昭誠      

洪妙秋

吳克恭

肝膽腸胃 黃清峯

林裕誠

陳柏宏

黃清峯   林裕誠

林裕誠

黃清峯

心臟 李星原

李必昌(單)

李星原(雙)

曾思穎

李星原

黃碧桃

范文博

   
氣喘腎臟   張瑞文(隔) 林建宏 王馨慧 楊令瑀 林建宏
血液腫瘤 顏秀如  

李致穎

侯明欣

顏秀如 洪君儀  
遺傳代謝           陳燕彰
神經外科     陳信宏

柯金柱

郭懿萱

陳信宏  
骨科     許逵翔   許逵翔  
外科     范玉華     蔡昕霖
楊惠馨
時間 科別
下午
13:30
~
17:00
一般兒科       李伯匯 張瑞文
黃正宏
 
健兒門診 周佳穗 陳威宇   羅宇成 鄭玫枝
新冠整合兒胸 鄭玫枝        
高風險新生兒     鄭玫枝    
神經癲癇     林為聖   林為聖
過敏感染 陳俊仁 洪妙秋 洪妙秋 賴昭誠 賴昭誠
心臟 曾思穎 陸振翮 李星原 曾思穎  
氣喘腎臟   王馨慧 楊令瑀 王馨慧 林建宏
免疫風濕       王馨慧  
血液腫瘤

李致穎

侯明欣

洪君儀      
遺傳代謝 楊佳鳳 楊佳鳳 牛道明 陳燕彰 牛道明
神經外科

吳昭慶

柯金柱

黃棣棟      
神經腫瘤 李宜燕 李宜燕      
骨科     奉季光   蘇宇平
外科  

劉君恕

楊惠馨

  蔡昕霖  
             

最後更新:

回到最上