Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::

醫師專長/關鍵字查詢

搜尋結果: 內科部腎臟科 血尿

吳采虹Tsai-Hung Wu

主治醫師
腎臟科

李國華Kuo-Hua Lee

主治醫師
腎臟科

林志慶Chih-Ching Lin

科主任
腎臟科

林堯彬Yao-Ping Lin

主治醫師
腎臟科

唐德成Der-Cherng Tarng

部主任
腎臟科 內科部

陳進陽Jinn-Yang Chen

主治醫師
腎臟科

曾偉誠Wei-Cheng Tseng

主治醫師
腎臟科

楊智宇Chih-Yu Yang

主治醫師
腎臟科

歐朔銘Shuo-Ming Ou

主治醫師
腎臟科

蔡明村Ming-Tsun Tsai

主治醫師
腎臟科

黎思源Szu-yuan Li

主治醫師
腎臟科
回到最上